Flower

Faalkosten

Faalkosten zijn een erkend en actueel probleem in de bouw. De marges zijn al jaren klein. Als de kosten van een bouwproject het budget overschrijden, komen die marges nog verder onder druk te staan. Er zijn legio voorbeelden voorhanden van projecten die als gevolg van te hoge faalkosten zijn mislukt of serieus in de rode cijfers zijn terechtgekomen.

Wat zijn faalkosten?

Het SBR definieert faalkosten als volgt: faalkosten worden veroorzaakt doordat het bouwproces onnodig inefficiënt verloopt, het eindproduct niet aan de afgesproken kwaliteitseisen voldoet dan wel door het feit dat er zaken moeten worden hersteld of vervangen.

Hoe ontstaan faalkosten?

De meeste faalkosten ontstaan omdat ontwerpen, adviezen, bestekken, contractstukken en verkoopdocumenten niet of onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Het leidt tot miscommunicatie, verkeerd geïnterpreteerde inzichten over de wijze van bouwen, de te gebruiken materialen, enz. en uiteindelijk tot meerwerk en faalkosten.

Hoe voorkom je faalkosten?

Door iemand in te schakelen die als een helikopter boven het proces hangt en het proces bewaakt; die als het nodig is in het proces (of een deelproces) duikt om adviserend of corrigerend op te treden. Iemand die het budget als leidraad hanteert, daar zelf naar handelt en daar anderen naar laat handelen. Een partij kortom die zorgt dat het hele bouwproces zo efficiënt mogelijk verloopt: Bullens Bouwadvies & Support.